Modtaget støtte

Se den støtte og de tilskud, Dansk MPN Forening har modtaget.

Gå direkte til:

Interne støtter

Dansk MPN Forening siger tak for støtten til:

 • Medlemmer, der bidrager aktivt i vores forening – i bestyrelsen, i vores Facebook-gruppe el. lign.
 • Medlemmer, der har givet økonomiske gaver til foreningen
 • Eksterne støtter.

Eksterne støtter

Sjældne Diagnoser er en paraplyorganisation, der formidler tilskud fra tips- og lottomidler til vores forening og arbejder for at forbedre vilkårene for vores medlemmer og for medlemmer i patientforeninger for andre sjældne sygdomme. 

Novartis er et medicinalselskab, der producerer medicin til behandling af nogle af vores sygdomme og yder støtte til dele af foreningens arbejde.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer

Heinrich og Laurine Jessens Fond er en fond, der støtter sociale og sundhedsmæssige formål. 

Shire er et medicinalselskab, som bl.a. producerer Xagrid.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer

Sweedish Orphan Biovitrum (SOBI) er et medicinalselskab, som har fokus på sjældne diagnoser.

BEMÆRK: Foreningen modtager fra og med 2016 ikke længere støtte fra SOBI, da selskabet ikke længere har MPN-sygdommene som fokusområde. 

Her redegøres for de støttebeløb, Dansk MPN Forening har modtaget.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer

2023

Sponsorat fra Novartis: 

 • Årsmøde 180.000 kr.

I alt 180.000 kr.

2022

Foreningen modtog ingen støtte i 2022.

2021

Foreningen modtog ingen støtte i 2021.

2020

Foreningen modtog ingen støtte i 2020.

2019

Støtte fra Heinrich og Laurine Jessens Fond  

Årsmøde 70.000 kr.

I alt 70.000 kr.

Støtte fra Novartis: 

 • Årsmøde 106.042 kr.
 • 6 efterårsmøder 13.000 kr.

I alt 119.042 kr.

2018

Støtte fra Heinrich og Laurine Jessens Fond 

Årsmøde 50.000 kr.

I alt 50.000 kr. 

Støtte fra Novartis: 

Årsmøde med 3 foredrag 100.000 kr. 

I alt 100.000 kr.

2017

Støtte fra Novartis: 

 • Årsmøde med 4 foredrag 220.000 kr.
 • 2 foredrag om MPN-sygdomme – 1 øst og 1 vest 72.000 kr.

I alt 292.000 kr. 

2016

Støtte fra Novartis: 

 • Årsmøde med foredragsholder 245.000 kr.
 • 3 foredrag med ekstern foredragsholder – eksempelvis i Roskilde, Aalborg og Vejle 47.000 kr.
 • Medlemsmøder i Ølby, Randers, Aalborg og Middelfart 15.000 kr. 

I alt 307.000 kr.

2015

Støtte fra Novartis: 

 • App til symptom-monitorering og facilitering af bedre patient-læge-dialog 150.000 kr.
 • 2 repræsentanters deltagelse i seminar for MPN-patienter i Oslo, Norge 10.000 kr.
 • Referat af/ artikel om foredrag, ved ekstern journalist 10.000 kr.

I alt 170.000 kr. 

Støtte fra Novartis: 

 • 3 informationsvideoer til hjemmesiden 100.000 kr.
 • Foredrag i Roskilde og Vejle 14.000 kr.
 • Udarbejdelse og print af medlemsinformation 10.000 kr.
 • Udarbejdelse og print af ny informationsfolder til sygehusene 11.000 kr.

I alt 135.000 kr. 

Støtte fra Novartis:

Formål Beløb Foredrag v/ eksternt konsulentbureau 95.000 kr. I alt 95.000 kr.

(Foreningen hed PV-Foreningen indtil 25. april 2015) 

Støtte fra Shire: Støttemedlemskab fuldt kontingent 175 kr. I alt 175 kr. 

Støtte fra SOBI: Støttemedlemskab fuldt kontingent 175 kr. I alt 175 kr. 

Støtte i 2015 i alt: 400.350 kr. 

2014

Støtte fra Novartis:

Foredrag, medlemsmøder og strategi for patientrettede aktiviteter 238.000 kr.

(Foreningen hed PV-Foreningen indtil 25. april 2015) 

Støtte fra Shire: Støttemedlemskab fuldt kontingent 175 kr.\ I alt 175 kr.

Støtte fra SOBI: Støttemedlemskab fuldt kontingent 175 kr. I alt 175 kr. 

Støtte i 2014 i alt: 238.350 kr. 

Statslige tilskud

Her redegøres for de statslige tilskud, Dansk MPN Forening har modtaget.

Tilskud fra Aktivitetspuljen

2019-2020 Tilskud fra Aktivitetspuljen 20.000,00 kr. Tilbagebetalt

2019-2020 Tilskud fra Driftspuljen 143.954,15 kr. Til brug i 2020

Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne/ Sjældne-delpuljen

Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne formidledes til og med 2017 af Sjældne Diagnoser.

Fra og med 2018 hedder puljen Sjældne-delpuljen og søges af foreningen selv.  

2018 Tilskud fra Sjældne-delpuljen 35.086,74 kr.

2017 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 33.333,00 kr.

2016 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 34.482,76 kr.

2015 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 37.037,00 kr.

2014 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 33.333,00 kr.

2013 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 32.868,00 kr.

2012 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 31.756,00 kr. 

2011 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 25.167,00 kr.

2010 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 25.846,00 kr.

2009 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 30.871,00 

2008 Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 29.771,00 kr.