Medlemstal

Medlemstallet i Dansk MPN Forening er lige nu:

624

Heraf er:

529

Medlemmer

93

Støttemedlemmer

2

Æresmedlemmer