Etiske retningslinjer

Nedenstående retningslinjer gælder for samarbejdet mellem Dansk MPN Forening og medicinalindustrien.

Ved “medicinalindustrien” forstås her de virksomheder, som producerer og/ eller markedsfører medicin til sjældne sygdomme.

Grundprincipper

Ethvert samarbejde skal være omfattet af åbenhed, og Dansk MPN Forening skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet.

Dansk MPN Forening skal offentliggøre al modtaget støtte på foreningens hjemmeside.

Økonomisk støtte

Støtte modtages udelukkende til formål, der kommer foreningens medlemmer og andre (potentielle) MPN-patienter til gavn – herunder til Dansk MPN Forenings drift, foredrag, medlemsmøder, informationsaktiviteter og -materiale samt til deltagelse i konferencer, som er relevante for foreningens valgte repræsentanter.

Støtte kan være direkte økonomisk støtte i form af kontant udbetaling og/ eller støtte i form af flybilletter, hotelophold eller andet.

Alle aftaler om økonomisk støtte til Dansk MPN Forening varetages af formand og næstformand.