Kontakt

Gå direkte til:

Bestyrelsens e-mail-adresser

Formand
Per Kjær Erichsen
mpn@danskmpnforening.dk

Næstformand
Lisbeth Søbæk Hansen
lisbeth@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Bodil Jordan
bodil@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Karina Sander Rojahn
karina@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Kim Christian Hvidkjær
kim@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Grimm Thornberg
charlotte@danskmpnforening.dk

Suppleant
Vakant

Suppleant
(vakant)

Fungerende kasserer
Stig Rex Andersen
kasserer@danskmpnforening.dk

(Stig er ikke medlem af bestyrelsen, men indstilles til valg på generalforsamling 2023)

Send en e-mail til foreningen