Kontakt

Gå direkte til:

Bestyrelsens e-mail-adresser

Formand
& Afgående Kasserer
Per Kjær Erichsen
mpn@danskmpnforening.dk
kasserer@danskmpnforening.dk

Næstformand
Tina Kjersgaard Ulriksen
tina@danskmpnforening.dk

Tiltrædende kasserer
John Uth
john@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Annelise Mathez
annelise@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Anja Legaard Andersen
anja@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Karina Sander Rojahn
karina@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Kim Christian Hvidkjær
kim@danskmpnforening.dk

Bestyrelsesmedlem
Mette Gram
mette@danskmpnforening.dk

Send en e-mail til foreningen