Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og udgøres af foreningens medlemmer.

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Dagsorden

Kl. 12:00-13:00: Frokost i hotellets restaurant for fysisk fremmødte medlemmer

Kl. 12:30-13:00: Vi får de sidste virtuelle deltagere med på Zoom

Virtuelle deltagere følger venligst det udsendte link i god tid, f.eks. allerede kl. 11:30.

Kl. 13:00-15:00: Generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent
  • Dirigent
  • Referent: Bestyrelsen indstiller Erik Jakob Ilsted Bech
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:
  • I § 5.4 indføres følgende tilføjelse: ”Suppleanter har ikke stemmeret.”
  • 6.2 ændres til følgende: ”Betalingsfristen er årsdagen for indmeldelsen.
   Med årsdagen for indmeldelse menes den dato, hvor medlemmets indmeldelsesanmodning er blevet godkendt og oprettet i det elektroniske medlemskartotek.
   Kontingentet for det indeværende år indbetales senest 20. januar.
   Er kontingentet ikke indbetalt 20. januar, udsendes en rykker.
   Af rykkeren skal fremgå betalingsfristen 15. februar, og at der sker udmeldelse, såfremt fristen ikke overholdes.
  • 6.3 ændres til følgende: ”15. februar udmeldes de mMedlemmer, der ikke har indbetalt kontingent ved udløbet af årsdagen for indmeldelsen efter definitionen i § 6.2, udmeldes automatisk af foreningen.”
  • I § 6.4 slettes følgende: ”Medlemmer, der indmeldes og betaler kontingent i december i det forgangne år, regnes for at have betalt kontingent for det indeværende år.
 4. Aflæggelse af regnskab 2021 til godkendelse
 5. Vedtagelse af budget 2022 og kontingent for 2023
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter for 2 år
  • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Bodil Jordan modtager genvalg.
  • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Kim Christian Hvidkjær modtager genvalg.
  • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Erik Jakob Ilsted Bech modtager ikke genvalg.
  • Valg af suppleant for 2 år: Conny Nissen Knudsen modtager ikke genvalg.
 1. Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år
  • Bestyrelsen foreslår at nedlægge posterne intern revisor og revisorsuppleant.
 2. Valg af ekstern revisor for 1 år
  • Bestyrelsen indstiller genvalg af ReviPartner.
 3. Indkomne forslag
  • Skriftlige forslag skal være foreningen i hænde senest den 13. april 2022.
  • Forslagsstillere har mødepligt. Virtuelt fremmøde regnes også for fremmøde, jf. vedtægternes § 4.3.
 4. Eventuelt

 

Referat af den seneste generalforsamling

Referat af generalforsamling 2021

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Kan du ikke se ovenstående bladrevisning i din browser? Læs da referatet her: Referat af generalforsamling 2021

Se også: Regnskab og budget