Bestyrelse

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og har til opgave at implementere generalforsamlingens beslutninger.

Formand
og fungerende kasserer
Per Kjær Erichsen

Næstformand
Vakant

Bestyrelsesmedlem
Annelise Mathez

Bestyrelsesmedlem
Bodil Jordan

Bestyrelsesmedlem
Karina Sander Rojahn

Bestyrelsesmedlem
Kim Christian Hvidkjær

Suppleant
Vakant

Suppleant
Vakant