Bestyrelse

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og har til opgave at realisere generalforsamlingens beslutninger.

Formand
Per Kjær Erichsen

Næstformand
Lisbeth Søbæk Hansen

Bestyrelsesmedlem
Bodil Jordan

Bestyrelsesmedlem
Karina Sander Rojahn

Bestyrelsesmedlem
Kim Christian Hvidkjær

Bestyrelsesmedlem
Vakant

Suppleant
Charlotte Grimm Thornberg

Suppleant
Vakant

Fungerende kasserer
Stig Rex Andersen

(Stig er ikke medlem af bestyrelsen, men indstilles til valg på generalforsamling 2023)