Bestyrelse

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og har til opgave at implementere generalforsamlingens beslutninger.

Formand
& Kasserer

Per Kjær Erichsen

Næstformand
Vakant

Bestyrelsesmedlem
Annelise Mathez

Bestyrelsesmedlem
Bodil Jordan

Bestyrelsesmedlem
Karina Sander Rojahn

Bestyrelsesmedlem
Kim Christian Hvidkjær

Suppleant
Vakant

Suppleant
Vakant