Bestyrelse

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og har til opgave at implementere generalforsamlingens beslutninger.

Formand
& Afgående Kasserer

Per Kjær Erichsen

Næstformand
Tina Kjersgaard Ulriksen

Tiltrædende Kasserer
John Uth

Bestyrelsesmedlem
Annelise Mathez

Bestyrelsesmedlem
Anja Legaard Andersen

Bestyrelsesmedlem
Karina Sander Rojahn

Bestyrelsesmedlem
Kim Christian Hvidkjær

Bestyrelsesmedlem
Mette Gram

Suppleant
Vakant

Suppleant
Vakant