Bestyrelse

Bestyrelsen (klik på link for mere information og kontaktinfo):

I tilknytning til bestyrelsen (deltager ikke i bestyrelsesmøder):

Vakante poster!

Vi har vakante poster her:

Noget for dig? Kontakt os

Formand

Per Kjær Erichsen (Kontakt

Primær opgave: Ledelse af bestyrelsen og foreningen 

Udvalgte øvrige opgaver og poster:

 • Foreningens kontaktperson (Kontakt)
 • Persondataansvarlig
  (OBS: kun kontaktperson, hele bestyrelsen/ foreningen er dataansvarlig)
 • Medlemsadministration (ind- og udmeldelse, kontingentopfølgning)
 • Webmaster (redigering/ opdatering af hjemmesiden)
 • Moderator i foreningens Facebook-grupper (åben og privat)
 • Redaktør på medlemsbladet
 • Foreningens repræsentant ved eksterne arrangementer
 • Medlem af Forretningsudvalget (FU) 

Næstformand

Primær opgave: Tiltrædelse ved formandens forfald 

Sekundær opgave: Repræsentation af foreningen 

(Vakant - noget for dig? Kontakt os

(OBS: Ved interesse opstilles du som bestyrelsesmedlem, ikke som næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.) 

Kasserer

Lisbeth Søbæk Hansen (afgående)

Primær opgave: Kassererfunktion (regnskab m.v.) 

Udvalgte øvrige opgaver og poster:

 • Medlem af Forretningsudvalget (FU)
 • Trykning og opsætning af medlemsbladet via ekstern kontakt
 • Tiltræde-repræsentant ved eksterne arrangementer

Sekretær

Erik Jakob Ilsted Bech 

Udvalgte øvrige opgaver og poster:

 • Medlem af Forretningsudvalget (FU)
 • Referent
 • Tovholder årsmøder
 • Tiltræde-repræsentant ved eksterne arrangementer  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Bestyrelsesmedlem: Bodil Jordan
 • Bestyrelsesmedlem: Charlotte Grimm Thornberg
 • Bestyrelsesmedlem: Conny Nissen Knudsen

Primær opgave: Deltagelse i bestyrelsesmøder 

Suppleanter

(Vakant - noget for dig/ jer? Vi har 1 vakant post: Kontakt os

Primær opgave: Tiltrædelse ved bestyrelsesmedlemmers forfald 

Udvalgte øvrige opgaver:

 • Deltagelse i bestyrelsesmøder 

Foreningsvalgt revisor

Mette Skovgaard Madsen 

Opgave: At forestå intern revision af foreningens årsregnskab 

(OBS: Deltager ikke i bestyrelsesmøder, men alene i årlig intern revision)