Tak for hjælpen

Dansk MPN Forening siger tak for hjælpen til:

Sjældne Diagnoser-logo

Sjældne Diagnoser er en paraplyorganisation, der formidler tilskud fra tips- og lottomidler til vores forening og arbejder for at forbedre vilkårene for vores medlemmer og for medlemmer i patientforeninger for andre sjældne sygdomme.


Novartis-logo

Novartis er et medicinalselskab, der producerer medicin til behandling af nogle af vores sygdomme og yder støtte til dele af foreningens arbejde.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer.


Shire-logo

Shire er et medicinalselskab, som bl.a. producerer Xagrid.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer.


SOBI-logo

Sweedish Orphan Biovitrum (SOBI) er et medicinalselskab, som har fokus på sjældne diagnoser.

BEMÆRK: Foreningen modtager fra og med 2016 ikke længere støtte fra SOBI, da selskabet ikke længere har MPN-sygdommene som fokusområde.


Logo Comwell Roskilde

Vi takker Comwell Roskilde for godt samarbejde om foreningens arrangementer.

Etiske retningslinjer

Nedenstående retningslinjer gælder for samarbejdet mellem Dansk MPN Forening og medicinalindustrien.

Ved "medicinalindustrien" forstås her de virksomheder, som producerer og/ eller markedsfører medicin til sjældne sygdomme.

Grundprincipper

Ethvert samarbejde skal være omfattet af åbenhed, og Dansk MPN Forening skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet.

Dansk MPN Forening skal offentliggøre al modtaget støtte på foreningens hjemmeside.

Økonomisk støtte

Støtte modtages udelukkende til formål, der kommer foreningens medlemmer og andre (potentielle) MPN-patienter til gavn – herunder til Dansk MPN Forenings drift, foredrag, medlemsmøder, informationsaktiviteter og -materiale samt til deltagelse i konferencer, som er relevante for foreningens valgte repræsentanter.

Støtte kan være direkte økonomisk støtte i form af kontant udbetaling og/ eller støtte i form af flybilletter, hotelophold eller andet.

Alle aftaler om økonomisk støtte til Dansk MPN Forening varetages af formand og næstformand.


(Vedtaget på generalforsamling 2016)

Modtaget støtte

Her redegøres for de støttebeløb, Dansk MPN Forening har modtaget.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer.

2017


Støtte fra Novartis

Årsmøde med 4 foredrag 220.000 kr.
2 foredrag om MPN-sygdomme - 1 øst og 1 vest 72.000 kr.
I alt 292.000 kr.

Samarbejdsaftale2016


Støtte fra Novartis

Årsmøde med foredragsholder 245.000 kr.
3 foredrag med ekstern foredragsholder - eksempelvis i Roskilde, Aalborg og Vejle 47.000 kr.
Medlemsmøder i Ølby, Randers, Aalborg og Middelfart 15.000 kr.
I alt 307.000 kr.

Samarbejdsaftale2015


Støtte fra Novartis

App til symptom-monitorering og facilitering af bedre patient-læge-dialog 150.000 kr.
2 repræsentanters deltagelse i seminar for MPN-patienter i Oslo, Norge 10.000 kr.
Referat af/ artikel om foredrag, ved ekstern journalist 10.000 kr.
I alt 170.000 kr.

Samarbejdsaftale


Støtte fra Novartis-logo

3 informationsvideoer til hjemmesiden 100.000 kr.
Foredrag i Roskilde og Vejle 14.000 kr.
Udarbejdelse og print af medlemsinformation 10.000 kr.
Udarbejdelse og print af ny informationsfolder til sygehusene 11.000 kr.
I alt 135.000 kr.

Samarbejdsaftale (Foreningen hed PV-Foreningen indtil 25. april 2015)


Støtte fra Novartis

Foredrag v/ eksternt konsulentbureau 95.000 kr.
I alt 95.000 kr.

Samarbejdsaftale (Foreningen hed PV-Foreningen indtil 25. april 2015)


Støtte fra Shire

Støttemedlemskab fuldt kontingent 175 kr.
I alt 175 kr.

Støtte fra SOBI

Støttemedlemskab fuldt kontingent 175 kr.
I alt 175 kr.


Støtte i 2015 i alt 400.350 kr.


2014


Støtte fra Novartis

Foredrag, medlemsmøder og strategi for patientrettede aktiviteter 238.000 kr.
I alt 238.000 kr.

Samarbejdsaftale (Foreningen hed PV-Foreningen indtil 25. april 2015)


Støtte fra Shire

Støttemedlemskab fuldt kontingent 175 kr.
I alt 175 kr.

Støtte fra SOBI

Støttemedlemskab fuldt kontingent 175 kr.
I alt 175 kr.


Støtte i 2014 i alt 238.350 kr.

Modtagne statstilskud

Her redegøres for de statslige tilskud, Dansk MPN Forening har modtaget.

Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne formidles af Sjældne Diagnoser.

Sjældne Diagnoser-logo

2017


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 33.333,00 kr.
I alt 33.333,00 kr.

2016


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 34.482,76 kr.
I alt 34.482,76 kr.

2015


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 37.037 kr.
I alt 37.037 kr.

2014


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 33.333 kr.
I alt 33.333 kr.

2013


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 32.868 kr.
I alt 32.868 kr.

2012


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 31.756 kr.
I alt 31.756 kr.

2011


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 25.167 kr.
I alt 25.167 kr.

2010


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 25.846 kr.
I alt 25.846 kr.

2009


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 30.871 kr.
I alt 30.871 kr.

2008


Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 29.771 kr.
I alt 29.771 kr.