Modtagne statstilskud

Her redegøres for de statslige tilskud, Dansk MPN Forening har modtaget.