Støtter

Dansk MPN Forening siger tak for støtten til:

  • Medlemmer, der bidrager aktivt i vores forening - i bestyrelsen, i vores Facebook-gruppe el. lign.
  • Medlemmer, der har givet økonomiske gaver til foreningen
  • Eksterne støtter

Eksterne støtter

Sjældne Diagnoser er en paraplyorganisation, der formidler tilskud fra tips- og lottomidler til vores forening og arbejder for at forbedre vilkårene for vores medlemmer og for medlemmer i patientforeninger for andre sjældne sygdomme. 

Novartis er et medicinalselskab, der producerer medicin til behandling af nogle af vores sygdomme og yder støtte til dele af foreningens arbejde.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer

Heinrich og Laurine Jessens Fond er en fond, der støtter sociale og sundhedsmæssige formål. 

Shire er et medicinalselskab, som bl.a. producerer Xagrid.

Støtten ydes i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer

Sweedish Orphan Biovitrum (SOBI) er et medicinalselskab, som har fokus på sjældne diagnoser.

BEMÆRK: Foreningen modtager fra og med 2016 ikke længere støtte fra SOBI, da selskabet ikke længere har MPN-sygdommene som fokusområde. 

Vi takker Comwell Roskilde for godt samarbejde om foreningens arrangementer. 


Se den støtte og de tilskud, Dansk MPN Forening har modtaget: