Bestyrelse

Bestyrelsen:

 • Formand: Per Kjær Erichsen
 • Næstformand: Lisbeth Søbæk Hansen
 • Kasserer: Marijanne Fønskov Gerdts
 • Sekretær: Erik Jakob Ilsted Bech
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  • Bodil Jordan
  • Conny Nissen Knudsen
  • Kim Christian Hvidkjær
 • Suppleanter: Charlotte Grimm Thornberg

I tilknytning til bestyrelsen (deltager ikke i bestyrelsesmøder):

 • Foreningsvalgt revisor: Klaus Thagaard Hansen 

Formand

Per Kjær Erichsen

Kontakt: mpn@danskmpnforening.dk  

Primær opgave: Ledelse af bestyrelsen og foreningen 

Udvalgte øvrige opgaver og poster:

 • Foreningens kontaktperson
 • Persondataansvarlig
  (OBS: kun kontaktperson, hele bestyrelsen/ foreningen er dataansvarlig)
 • Medlemsadministration (ind- og udmeldelse, kontingentopfølgning)
 • Webmaster (redigering/ opdatering af hjemmesiden)
 • Moderator i foreningens Facebook-grupper (åben og privat)
 • Redaktør på medlemsbladet
 • Foreningens repræsentant ved eksterne arrangementer
 • Medlem af Forretningsudvalget (FU) 

Næstformand

Lisbeth Søbæk Hansen

Kontakt: lisbeth@danskmpnforening.dk 

Primær opgave: Tiltrædelse ved formandens forfald 

Sekundær opgave: Repræsentation af foreningen

Udvalgte øvrige opgaver og poster:

 • Medlem af Forretningsudvalget (FU) 

(Vakant - noget for dig? Kontakt os

(OBS: Ved interesse opstilles du som bestyrelsesmedlem, ikke som næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Kasserer

Marijanne Fønskov Gerdts

Kontakt: kasserer@danskmpnforening.dk  

Primær opgave: Kassererfunktion (regnskab m.v.) 

Udvalgte øvrige opgaver og poster:

 • Medlem af Forretningsudvalget (FU)
 • Trykning og opsætning af medlemsbladet via ekstern kontakt
 • Tiltræde-repræsentant ved eksterne arrangementer

Sekretær

Erik Jakob Ilsted Bech 

Kontakt: sekretaer@danskmpnforening.dk  

Udvalgte øvrige opgaver og poster:

 • Medlem af Forretningsudvalget (FU)
 • Referent
 • Tovholder årsmøder
 • Tiltræde-repræsentant ved eksterne arrangementer

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Primær opgave: Deltagelse i bestyrelsesmøder

Suppleanter

Charlotte Grimm Thornberg

Kontakt: charlotte@danskmpnforening.dk 

Primær opgave: Tiltrædelse ved bestyrelsesmedlemmers forfald 

Udvalgte øvrige opgaver:

 • Deltagelse i bestyrelsesmøder

Foreningsvalgt revisor

Klaus Thagaard Hansen 

Opgave: At forestå intern revision af foreningens årsregnskab 

(OBS: Deltager ikke i bestyrelsesmøder, men alene i årlig intern revision)