Hvem er vi?

Fra PV-Foreningen til Dansk MPN Forening

Foreningen blev dannet i april 1997 af en gruppe mennesker med blodsygdommen Polycytæmi Vera (PV). Formålet med oprettelsen af foreningen var at skabe et forum, hvor man kunne komme i kontakt med ligestillede og på den måde drage nytte af hinandens erfaringer med den kroniske sygdom.

Foreningen hed derfor de første år PV-Foreningen.

Gennem årene har foreningen udviklet sig til at omfatte alle de Philadelfia-kromosom-negative myeloproliferative sygdomme, Essentiel Trombocytose, Polycytæmi Vera og Primær Myelofibrose, og er blevet en anerkendt samarbejdspartner for de forskere, der ser en fordel i at have kontakt til et bredt udsnit af patienter landet over. Et samarbejde, der er til gavn for både dem og os.

Foreningen skiftede derfor i 2015 navn til Dansk MPN Forening.

Hvad står MPN for?

MPN står for de MyeloProliferative Neoplasier og er et samlebegreb for de tre sygdomme. Myelos er græsk for marv. Proliferative betyder at vokse/ gendanne. Med de myeloproliferative sygdomme menes altså de marvdannende sygdomme.

MPN anvendes også internationalt, med det engelske navn MyeloProliferative Neoplasms. Derfor vil man som patient, der søger viden om sygdommene, hurtigt støde på forkortelsen MPN.

Foreningen har også søsterorganisationer i udlandet, der anvender MPN-forkortelsen - bl.a. MPN Norden.

Foreningens aktiviteter

Foreningen udgiver et medlemsblad, afholder medlemsmøder og inviterer til foredrag. Det meste af aktiviteten foregår på Sjælland, men vi er bevidste om, at medlemsskaren på den anden side af Storebælt også skal plejes. Vi har derfor kontaktpersoner i Jylland. Visse foredrag og hver anden generalforsamling afholdes i Jylland.

Kontingent

Der betales i 2015 et årligt kontingent på 175 kr. Fra 2016 bliver det 200 kr. Derudover får vi tilskud fra Sjældne Diagnoser, en paraplyorganisation, som foreningen er organiseret under. Støttemedlemskab koster 100 kr.

Læs mere under Tak til

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger kan fås hos formand Per Kjær Erichsen på telefon 51 94 15 86, eller ved at kontakte foreningen via denne hjemmeside: Kontakt os

Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Medlemsfordele

Som medlem får du disse fordele:

Kontingent

Årligt kontingent: