Hvem er vi?

Her kan du læse om, hvem Dansk MPN Forening er. 

Fra PV-Foreningen til Dansk MPN Forening

Foreningen blev dannet i april 1997 af en gruppe mennesker med blodsygdommen Polycytæmi Vera (PV).

Formålet med oprettelsen af foreningen var at skabe et forum, hvor man kunne komme i kontakt med ligestillede og på den måde drage nytte af hinandens erfaringer med den kroniske sygdom.

Foreningen hed derfor de første år PV-Foreningen.

Gennem årene har foreningen udviklet sig til at omfatte alle de Philadelfia-kromosom-negative myeloproliferative sygdomme, Essentiel Trombocytose, Polycytæmi Vera og Primær Myelofibrose, og er blevet en anerkendt samarbejdspartner for de forskere, der ser en fordel i at have kontakt til et bredt udsnit af patienter landet over. Et samarbejde, der er til gavn for både dem og os.

Foreningen skiftede derfor i 2015 navn til Dansk MPN Forening. 

Hvad står MPN for?

MPN står for de MyeloProliferative Neoplasier og er et samlebegreb for de tre sygdomme. Myelos er græsk for marv. Proliferative betyder voksende/ gendannende. Med de myeloproliferative sygdomme menes altså de marvdannende sygdomme.

MPN anvendes også internationalt, med det engelske navn MyeloProliferative Neoplasms.

Derfor vil man som patient, der søger viden om sygdommene, hurtigt støde på forkortelsen MPN.

Foreningen har også søsterorganisationer i udlandet, der anvender MPN-forkortelsen - bl.a. MPN Norden. 

Foreningens aktiviteter

Foreningen udgiver et medlemsblad, afholder medlemsmøder og inviterer til foredrag.

Det meste af aktiviteten foregår på Sjælland, men vi er bevidste om, at medlemsskaren på den anden side af Storebælt også skal plejes. Vi har derfor kontaktpersoner i Jylland. Et af to årlige foredrag og alle generalforsamlinger afholdes i Jylland. Dog kan der være foredrag i forbindelse med årsmøder og lokale medlemsmøder, som afviger fra dette princip. Men årsmøder søges også placeret centralt i landet. 

Hvem kan blive medlem?

Enhver, der kan bakke op om foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Kontingent

Der betales i 2019 et årligt kontingent på 250 kr.

Støttemedlemskab koster 150 kr. 

Kontingent betales ved indmeldelse og derefter hvert år senest 20. januar.

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger kan fås hos formand Per Kjær Erichsen på telefon 51 94 15 86 eller ved at kontakte foreningen via denne hjemmeside: Kontakt os 

Bestyrelsen

Bestyrelsen:

 • Formand: Per Kjær Erichsen
 • Næstformand: (Vakant)
 • Kasserer: Lisbeth Søbæk Hansen
 • Sekretær: Erik Jakob Ilsted Bech
 • Bestyrelsesmedlem: Bodil Jordan
 • Suppleant: Charlotte Grimm Thornberg
 • Suppleant: Conny Nissen Knudsen

Poster ud over bestyrelsen:

 • Foreningsvalgt revisor: Mette Skovgaard Madsen

Medlemsfordele

Som medlem får du disse fordele:

 • Bliv klogere på din sygdom
 • Mød mennesker med samme sygdom på vores medlemsmøder
 • Udveksl trygt erfaringer og gode råd med andre medlemmer i vores private Facebook-gruppe
 • Læs referater fra vores informative medlemsmøder
 • Få nyttige links til mere viden om din sygdom
 • Få adgang til medlemsområdet her på hjemmesiden
 • Modtag medlemsbladet med ny viden om din sygdom, referater fra foreningsmøder og meget mere.

Meld dig ind: Indmeldelse