Dansk MPN Forening er en frivilligt drevet patientforening for de kroniske blodkræftsygdomme Essentiel Trombocytose, Polycytæmi Vera og Primær Myelofibrose

Meld dig ind

Som medlem får du disse fordele:

Meld dig ind her: Indmeldelse

Nyheder

(BEMÆRK! Kun medlemmer kan læse nyheder. Meld dig ind her: Indmeldelse)

Ny gratis bog: "Da kræften ændrede mit liv - Ukendt og usynlig - 10 personlige fortællinger"
(25. januar 2017)

Nyt nyhedsbrev
(9. januar 2017)

Bedre behandling til patienter med knoglemarvssygdommen Polycytæmia Vera
(Pressemeddelelse fra Novartis, juni 2016)

Endnu en artikel i Jyllandsposten om MPN-sygdommene
(29. september 2016)

Årsmøde afholdt - læs referat
(22. september 2016)

Nyt nyhedsbrev
(4. juli 2016)

Små sygdomme debatteret på Folkemødet
(23. juni 2016)

2 artikler i Jyllandsposten om MPN-sygdommene
(4. februar 2016)

Dansk MPN Forening holder nu også møder i Aalborg
(6. november 2015)

Repræsentantskabsmøde i Sjældne Diagnoser
(14.-15. marts 2015)

Jakavi kan øge livskvaliteten
(Pressemeddelelse fra Novartis, december 2014)

Omtale af nyt lægemiddel til Myelofibrose (PMF)
(november 2012)

Kommende aktiviteter

(BEMÆRK! Kun medlemmer kan deltage i aktiviteterne.
Meld dig ind her: Indmeldelse)

Foredrag med professor, overlæge, dr. Med. Hans Hasselbalch
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 12:30
Tilmelding påkrævet - se medlemsområdet

Generalforsamling
Lørdag den 1. april 2017 kl. 12:00
Tilmelding påkrævet - se medlemsområdet

Medlemsmøde i Roskilde
Søndag den 23. april 2017 kl. 13:30
Tilmelding velset - se medlemsområdet

Medlemsmøde i Ølby
Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 13:30