Dansk MPN Forening er en frivilligt drevet patientforening for blodsygdomme

Meld dig ind

Som medlem får du disse fordele:

Meld dig ind her: Indmeldelse

Nyheder

2 artikler i Jyllandsposten om MPN-sygdommene
(4. februar 2016)

Nyt nyhedsbrev
(29. december 2015)

Dansk MPN Forening holder nu også møder i Aalborg
(6. november 2015)

Repræsentantskabsmøde i Sjældne Diagnoser
(14.-15. marts 2015)

Jakavi kan øge livskvaliteten
(Pressemeddelelse fra Novartis, december 2014)

Omtale af nyt lægemiddel til Myelofibrose (PMF)
(november 2012)

(BEMÆRK! Kun medlemmer kan læse nyheder. Meld dig ind her: Indmeldelse)

Kommende aktiviteter

Medlemsmøde i Aalborg
Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13:30

Medlemsmøde i Ølby
Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 13:30

Årsmøde i Svendborg
Lørdag den 10. september 2016 kl. 10:00 - søndag den 11. september 2016 kl. 13:00

Foredrag med Hans Hasselbalch i Roskilde
Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 13:00

(BEMÆRK! Kun medlemmer kan deltage i medlemsmøderne og møde andre i samme situation.
Meld dig ind her: Indmeldelse)