Dansk MPN Forening er en frivilligt drevet patientforening for blodsygdomme

Meld dig ind

Som medlem får du disse fordele:

Meld dig ind her: Indmeldelse

Nyheder

Årsmøde afholdt - læs referat
(22. september 2016)

Nyt nyhedsbrev
(4. juli 2016)

Små sygdomme debatteret på Folkemødet
(23. juni 2016)

2 artikler i Jyllandsposten om MPN-sygdommene
(4. februar 2016)

Dansk MPN Forening holder nu også møder i Aalborg
(6. november 2015)

Repræsentantskabsmøde i Sjældne Diagnoser
(14.-15. marts 2015)

Jakavi kan øge livskvaliteten
(Pressemeddelelse fra Novartis, december 2014)

Omtale af nyt lægemiddel til Myelofibrose (PMF)
(november 2012)

(BEMÆRK! Kun medlemmer kan læse nyheder. Meld dig ind her: Indmeldelse)

Kommende aktiviteter

Foredrag med hæmatolog Dorthe Rønnov-Jessen i Vejle (BEMÆRK! Kun tilmeldte medlemmer kan deltage. Tilmelding for medlemmer i medlemsområdet: Tilmelding)
Lørdag den 12. november 2016 kl. 12:00

Foredrag med professor, overlæge, dr. med. Hans Hasselbalch i Roskilde (BEMÆRK! Kun tilmeldte medlemmer kan deltage. Tilmelding for medlemmer i medlemsområdet: Tilmelding)
Torsdag den 17. november 2016 kl. 12:00

Foredrag med Jette Lyngholm i Aalborg (om livskvalitet) (BEMÆRK! Kun tilmeldte medlemmer kan deltage. Tilmelding for medlemmer i medlemsområdet: Tilmelding)
Lørdag den 19. november 2016 kl. 13:30

Medlemsmøde i Ølby
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 13:30

(BEMÆRK! Kun medlemmer kan deltage i medlemsmøderne og møde andre i samme situation.
Meld dig ind her: Indmeldelse)